O nás / kontakty

O kampani, Diakonii a seniorech

Co je Otevřeno seniorům

Otevřeno seniorům je dlouhodobá kampaň Diakonie ČCE, jejímž cílem je změnit pohled veřejnosti na seniory. Kampaň si klade za cíl ukázat, že stáří a stárnutí má svoji kvalitu a cenu a upozorňuje na fakt, že senioři jsou dnešní společností (médii) přehlíženi a podhodnoceni. Senioři představují zároveň nejpočetnější skupinu klientů, o něž Diakonie pečuje ve svých střediscích formou terénních, ambulantních a pobytových služeb.

Organizátor kampaně: Diakonie ČCE

Pomáháme tisícům lidí u nás i ve světě. Jsme druhou největší nestátní organizací, která v České republice poskytuje sociální, zdravotní a vzdělávací služby. Na více než 130 místech v celé zemi pomáháme lidem v nepříznivých situacích.

Podporujeme rodiny s dětmi, provozuje nízkoprahové kluby, azylové domy, občanské poradny, zřizujeme chráněná pracovní místa a pomáháme lidem s postižením, pečujeme o seniory a doprovázíme umírající. Také organizujeme humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci v zahraničí. Tým Diakonie tvoří více než 2000 zaměstnanců a 1000 dobrovolníků. Naši činnost reprezentují 4 hodnoty: milosrdenství, fortelnost, společenství a naděje.

 Více o Diakonii...

V Diakonii se seniorské tématice věnujeme dlouhodobě. Denně pomáháme zhruba čtyřem tisícovkám seniorů. Objevit u nás můžete například:

 

Máte otázky? Kontaktujte nás


Adam Šůra - kontakt pro média, redaktor 
Pavel Hanych - vedoucí komunikace Diakonie ČCE