8. Na stáří se neumírá

I když je nemocnost a vícenásobná nemocnost ve vyšším věku častější, nelze mezi ně (stáří a nemoc) klást rovnítko. Výzkumy zabývající se zdravím seniorů se na tomto závěru shodují.

Jinými slovy, i ve velmi vysokém věku se zhruba 1/2 až 2/3 osob těší zcela uspokojivému zdraví. Tyto výsledky potvrzuje i subjektivní hodnocení zdraví, kde pouze 31 % mužů a 42 % žen nad 75 let hodnotí své zdraví jako špatné! Mezi osobami žijícími v domácnosti je ve věku mezi 60 - 74 lety 84 % osob zcela nezávislých na pomoci druhých. Potíže s pohybem, které mohou omezovat vycházení mimo domov, mají asi 4 % seniorů nad 60 let. Necelé jedno procento osob je v domácnosti upoutáno na lůžko. V případě výraznějších omezení samostatnosti bývá jako řešení zvolena některá z forem ústavní péče. Dle Sčítání lidu (2001) bylo v ústavních zařízeních něco přes 35 000 osob nad 60 let, tedy pouze 1,9 % všech šedesátníků a starších (tj. asi 0,3 % populace ČR). Na druhou stranu existuje velká pravděpodobnost, že nějakou formu intenzivnější péče bude v období před smrtí potřebovat každý z nás.