10. Kvalita života se možná mění, ale zůstává

Senioři hodnotí kvalitu svého života nejčastěji jako dobrou nebo běžnou, čímž se nijak výrazně neliší od celé populace. Ve věku nad 75 let 54 % mužů a 44 % žen hodnotí kvalitu svého života jako „velmi dobrou“ nebo „dobrou“. Mezi těmi, kdo hodnotí kvalitu svého života jako špatnou „vedou“ muži mezi 55 - 64 lety (8 %), v jejichž případě může být významným faktorem ztížená adaptace na život po přechodu z aktivní pracovní činnosti do důchodu. U žen až do věku 75 let se podíl žen stěžujících si na zhoršenou kvalitu života pohybuje kolem 4 %. Zhruba každý desátý senior nad 60 let považuje stáří za nejlepší období svého života.