3. Jak Češi stárnou?

Zda naše republika stárne, anebo mládne, záleží na úhlu pohledu. Z demografie známý tzv. mediánový věk dělí populaci na dvě stejné poloviny. S trochou nadsázky lze říci, že tento věk rozděluje osoby v populaci na „mladší“ a „starší“ polovinu. Jestliže byla v r. 1961 „mladší“ polovina populace pod 32 let, dnes je medián věku již více než 38 let a v r. 2050 jej některé demografické projekce předpokládají mezi 45 - 49 lety. Zatímco počátkem 60. let patřili pětatřicátníci mezi starší polovinu populace Česka, v ne tak vzdálené budoucnosti budeme padesátníky zcela legitimně považovat za mladíky.

Někteří autoři říkají, že naopak dochází k procesu omlazování společnosti. Ukazují, že vývoj uvnitř věkové struktury se vyvíjí ve směru stárnutí mladé generace (zmenšování podílu dětí 0-10 let na počtu jejich rodičů 30 – 40 let) a naopak omlazování generace starší (snižování podílu osmdesátiletých a starších na skupině šedesátníků až sedmdesátníků).