Každý člověk

...má svůj příběh

Obyčejně neobyčejný život

Příběh ze života paní Drozdkové.

Obyčejně neobyčejný život
Obyčejně neobyčejný život
Narodila jsem se 14. prosince roku 1923 v obci Dobrčice u Přerova. Pocházím ze čtyř dětí. Nejstarší sestra brzy po svém narození zemřela, o ní vím jen z vyprávění maminky. Rodiče pracovali tvrdě celý život. Tatínek měl práci na dráze v Přerově, pamatuji se, jak jsem každou neděli nosila tatínkovi oběd na „hradlo.“ O svém volnu si tatínek přivydělával jako řezník. Díky tomu, co se urodilo na poli a masu, co nosil tatínek jako výslužku, za svou práci, jsme doma nikdy netrpěli nouzí. Maminka se při péči o tři děti a hospodářství, čítající i dvě krávy, také nezastavila. Proto jsem hodně pomáhala.
 
 

Publikováno na webu Diakonie Vsetín.