O aktivní sopce  máme lepší představu, než o aktivním seniorovi. Dnešní tabu se jmenuje stáří. Chceme to změnit. Tím, že otevíráme seniorům, otevíráme i sami sobě.

VIDEO: Stáří nám může dát víc...

Poslední články

Lucie Vidovićová: Mýty o mýtech, aneb senioři v reklamě

13. 1. 2016

Dovolte mi, abych Vám jednak i za sebe popřála vše dobré v novém roce 2016tém a jednak abych dnes poněkud netradičně před Vámi propagovala tak trochu „cizí peří". V tom právě ukončeném roce jsem měla tu čest být postavena před výzvu seznámit mladé sociology, tedy přesněji socioložky a jednoho sociologa, s tématy sociální gerontologie. Docela velkou část pozornosti jsme přitom strávili diskusemi nad kulturní a sociální reprezentací stáří ve veřejném a mediálním prostoru, zjednodušeně řečeno tím, co a jak se o stáří, stárnutí a starých lidech píše a říká v médiích. Na závěr kurzu dostali studenti zadání zpracovat libovolné téma z nabízených okruhů jako svůj vlastní minivýzkum a o jeden z nich, který si vzal na paškál zobrazování seniorů v televizních reklamách, bych se s Vámi ráda podělila.

Naši partneři 

 

               

 

 

 

 

NAZEV WEBU