První říjen patří Mezinárodnímu dni seniorů

První říjen patří Mezinárodnímu dni seniorů
1. 10. 2011

Každoročně si svět na 1. října připomíná Mezinárodní den seniorů, vyhlášený Organizací spojených národů v roce 1998. Den seniorů by se měl stát oslavou všeho, co společnosti přinášejí starší lidé. Také Diakonie ČCE se snaží zvyšovat povědomí veřejnosti o problémech, se kterým se senioři potýkají. Již od loňského roku pořádá DČCE preventivní kampaň, zaměřenou proti tzv. ageismu, diskriminaci starších občanů ve společnosti.

Chcete se dozvědět více? Sledujte naše stránky www.OtevrenoSeniorum.cz!

Kampaň můžete podpořit také na Facebooku!

V předvečer Mezinárodního roku seniorů, do něhož vstoupíme s letopočtem 2012, přinášíme poselství generálního tajemníka OSN Kofiho Annana do roku 1999, který byl poprvé ustanoven Rokem seniorů.

Poselství generálního tajemníka OSN Kofiho Annana

Žijeme v době, které se přisuzují nejrůznější označení: éra po studené válce, post-industriální věk, věk internetu, doba globalizace. Naše doba je však také dobou dlouhověkosti.

V druhé polovině dvacátého století se zvýšila průměrná délka života o celých 20 let. Během následujících třiceti let bude přibližně jedna třetina obyvatelstva vyspělého světa starší než 60 let. O celém světě se předpokládá, že toto bude platit někdy kolem roku 2150. Stárne však i starší obyvatelstvo, generace seniorů. Dnes je asi 10 procent populace nad šedesát let starší než osmdesát. Toto číslo vzroste do roku 2050 na plných 25 procent.

Tyto trendy mají podíl na změnách ve struktuře rodin. Tradiční věková pyramida, ve které mladí značně převládají nad staršími se postupně mění v opak: dnes je typickým obrázkem jedno dítě, dva rodiče, čtyři prarodiče a jeden i více praprarodičů.

Dalším zaznamenáníhodným faktorem u staršího obyvatelstva je rozdíl mezi pohlavími. Téměř na celém světě se ženy průměrně dožívají vyššího věku než muži. Existuje u nich tedy i vyšší riziko chudoby ve stáří. U žen je také větší pravděpodobnost onemocnění chronickými nemocemi či zdravotní postižení, diskriminace a marginalizace, čili, že se mohou dostat na samý okraj společnosti. Často se navíc zapomíná, že ženy během svého života dávají až trojí péči, péči o děti, péči o starší, a také péči samy sobě.

Dalo by se říci, že nyní procházíme určitou "tichou revolucí". Ta jde za demografické hranice, protože s sebou nese významné ekonomické, sociální, kulturní, psychologické a duchovní implikace. Týká se navíc zejména rozvojového světa, a to nejen proto, že většina staršího obyvatelstva žije v rozvojových zemích, ale také proto, že tempo stárnutí obyvatelstva ve třetím světě je daleko rychlejší než ve světě vyspělém. Vyspělé země se navíc již určitou dobu s problematikou stárnutí obyvatelstva potýkají, tu lépe, tu hůře. V rozvojovém světě je však téma starších lidí mnohem akutnější.

Je pouze příznačné, že poslední rok našeho milénia bude Mezinárodním rokem seniorů a jeho mottem je "za společnost pro všechny věkové kategorie". Taková společnost by neměla karikaturovat starší občany jako pacienty nebo penzisty. Měla by je naopak vidět jako ty, kteří zároveň přispívají k rozvoji a mají z něho také prospěch. Společnost pro všechny věkové kategorie je zavázána vytvořit podmínky ke zdravému životnímu stylu pro všechny. Mezinárodní rok seniorů je příležitostí vykročit tímto směrem.

Zapomeneme-li alespoň na chvíli na tragické důsledky násilí, nemocí a chudoby, platí pro většinu lidí na světě, že se délka života prodlužuje. Život přestává být sprintem na krátké trati, ale spíše během na dlouhou vzdálenost, maratonem. Doba dlouhověkosti má v sobě obrovský potenciál, který bychom si dnes, v Mezinárodní den seniorů, který je současně zahájením Mezinárodního roku seniorů, měli uvědomit.

 

Původní článek najdete zde.

Naši partneři 

 

               

 

 

 

 

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha