Chcete existovat i po 55. roku života?

Chcete existovat i po 55. roku života?

Přečetli jsme za vás...

Diakonie Českobratrské církve evangelické vede kampaň, která má změnit pohled na seniory. Chce ukázat, že stárnutí má svoji kvalitu a cenu, a upozorňuje na fakt, že senioři jsou dnešní společností a médii často přehlíženi.

ČT24 | 21. 5. 2011

 

Senioři představují zároveň nejpočetnější skupinu klientů, o něž Diakonie pečuje.

Dnešní tabu se jmenuje stáří, zní hlavní slogan kampaně.

Dnešní tabu se jmenuje stáří

"Lidé, kterým je 55 roků a více, jako by neexistovali. Jen výjimečně se s nimi setkáte v médiích jinak než jako s oběťmi nehody či podvodu,"
popisuje Ivan Peterka z agentury ProBono důvody, které vedly ke vzniku kampaně.
 
Videoklip ke kampani sledujte zde
 
Senioři jsou vůči mladším znevýhodněni a běžně označováni pejorativními výrazy, například "dědek". Jsou často vnímáni jako "pomalí a popletení". Pro takové chování je zaveden termín ageismus, což znamená diskriminaci seniorů jako vědomé, záměrné a časté znevýhodnění starších lidí kvůli jejich věku. To má za následek stigmatizaci seniorů a upírání jejich zasloužených práv.
 
Podle domácích průzkumů zažil téměř každý třetí občan starší 60 let a více než každý druhý starší 70 let v nedávné době situaci, kdy se k němu někdo choval rozdílně jen z důvodu jeho vyššího věku. Ageismus se netýká jen nejstarších věkových ročníků. Jedním z typických příkladů je třeba diskriminace starších pracovníků na trhu práce. Za "starší" jsou v závislosti na oboru považováni už padesátníci nebo lidé nad 45 let.
 
Zaměření kampaně se nese v duchu jejího titulu, tedy Otevřeno seniorům.
"Chceme otevřít seniorům… Mysl lidí, přístup institucí i jednotlivců, veřejné i neveřejné prostory, zkrátka společnost. Tím, že otevíráme seniorům, otevíráme i sami sobě,"
píše se v tiskové zprávě kampaně. 

Senioři neexistují

Lidé by se měli především informovat o tom, jak mohou věkové diskriminaci ve svém okolí předcházet. Úvahy k zamyšlení nabízí tzv. seniorské desatero:

1. Stárnutí je proces, nikoli stav. 2. Senioři neexistují. 3. Jak Češi stárnou? 4. Stárnutí české populace není sociální problém. 5. V nepřátelském prostředí není prostor pro rozvoj. 6. Pokrok se dotýká všech. 7. Senioři volí, pracují a nakupují. 8. Na stáří se neumírá. 9. Potřebují senioři naši pomoc? 10. Kvalita života se možná mění, ale zůstává.

 

Celý článek z portálu ČT24 čtěte zde

Naši partneři 

 

               

 

 

 

 

NAZEV WEBU