Evropská charta práv a povinností starších osob vyžadujících dlouhodobu péči a pomoc ke stažení zde.

Preambule

Lidská důstojnost je nedotknutelná. Stáří a nesoběstačnost nemohou být důvodem pro omezování jakýchkoli nezcizitelných lidských práv a občanských svobod uznávaných mezinárodními normami a zakotvených v demokratických ústavách.

Každý, bez ohledu na pohlaví, věk či závislost na péči druhých osob, je oprávněn uplatňovat tato práva a svobody a každý má právo je hájit.

Článek 1

Právo na důstojnost, fyzické a duševní zdraví, svobodu a bezpečnost

Článek 2

Právo na sebeurčení

Článek 3

Právo na soukromí

Článek 4

Právo na vysoce kvalitní péči a péči "na míru"

Článek 5

Právo na personalizovanou informaci, radu a informovaný souhlas

Článek 6

Právo komunikovat a podílet se na kulturním životě společnosti

Článek 7

Svoboda projevu a svoboda myšlení/uvědomění:

přesvědčení, kultura a víra

Článek 8

Právo na paliativní péči a podporu, na úctu a důstojné umírání a smrt

Článek 9

Vaše povinnosti

 

 

Naši partneři 

 

               

 

 

 

 

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha